Ensenyament de la Religió i les Noves Tecnologies

JESÚS DE NATZARET

LA BÍBLIA

JESÚS DE NATZARET

QUI ERA... JESÚS?

EL PAÍS DE JESÚS

material recomanats

LA SOCIETAT EN TEMPS DE JESÚS

 

David González Martínez

dgonzal7@xtec.cat /davidgonzal7@hotmail.com