Exercicis de perÝmetres i Órees de polÝgons

1. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un quadrat que mesura 65 m de costat.

2. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un quadrat que mesura 8,64 m de costat.

3. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un quadrat que mesura 0,75 m de costat.

4. Calcula l’Órea d’un quadrat, el perÝmetre del qual Ús 25 m.

5. Calcula el perÝmetre d’un quadrat que tÚ 156,25 m2 d’Órea.

6. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un rectangle que mesura 25 m d’amplada i 36 m de llarg.

7. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un rectangle que mesura 23,5 m de base i 13,75 m d’altura.

8. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un rectangle que mesura 1,25 m de llarg i 0,75 m d’amplada.

9. Calcula l’Órea d’un rectangle si el seu perÝmetre es de 50 m i l’amplada mesura 7,5 m.

10. Calcula el perÝmetre d’un rectangle que tÚ 78,125 m2 d’Órea i mesura 12,5 m de base.

11. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un rombe si les seves diagonals mesuren 6m i 8m.

12. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un rombe si les seves diagonals mesuren 12 cm i 18 cm.

13. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un rombe que mesura 10 m de costat i on una de les diagonals mesura 19 m.

14. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un rombe que mesura 17 cm de costat i on una de les seves diagonals mesura 30 cm.

15. Calcula l’Órea d’un rombe si el seu perÝmetre Ús de 1,64 m i una de les seves diagonals mesura 80 cm.

16. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un trapezi si les seves bases mesuren 0,65 m i 0,40 m, els costats no paralĚlels mesuren 0,27 m i 0,30 m, i l’altura mesura 0,25 m.

17. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un trapezi si les seves bases mesuren 51,5 m i 26,25 m, els costats no paralĚlels mesuren 27,4 m i 21,6 m, i l’altura mesura 18,5 m.

18. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un trapezi si les seves bases mesuren 36 m i 28 m, i la seva altura mesura 15 m.

19. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un trapezi is˛sceles si les seves bases mesuren 14 m i 8 m, i cada un dels seus costats iguals mesura 5 m.

20. Calcula el perÝmetre i l’Órea d’un trapezi is˛sceles si les seves bases mesuren 53 cm i 43 cm, i la seva altura mesura 18 cm.