Tot Música La bateria

Plat esquerra

Plat esquerra

Timbales

Timbales

Plat dret

Plat dret

Caixa metàl·lica

Caixa metàl·lica

Bateria (vista aèria)

Goliat

Goliat

Charles

Charles

Bombo

Bombo

Bateria (vista lateral)