Xifrar i desxifrar codis amb RSA: activitat 1
           
       
   
  1. codi públic (e,n). Recordem e=enxifrador
  2. clau secreta d. Recordem d=desxifrador
  3. enviem lletra M. Recordem M=text pla
  4. enviem missatge xifrant , anomenem C. Recordem C=codi (el text xifrat)
  5. rebem missatge i desxifrem

Memoritzem, doncs l'esquema

En la següent aplicació de bon principi s'escullen:

els primers p=71 i q=23, el nombre e=3 i posteriorment es calcula d sense cap dificultat. Pots variar qualsevol valor complint les condicions establertes. Pots variar el contingut del missatge M i enlloc de 11 posar un altre nombre.

     
         

L'objectiu és familiaritzar-nos amb com es xifra i desxifra emprant RSA.

Passem a l' activitat 2 de xifrar i desxifrar codis amb RSA