Xifrar i desxifrar codis amb RSA: activitat 3
           
       
   

A l'activitat anterior hem vist com teníem problemes quan volíem calcular . Això és degut a que en ser el nostre nombre d, la clau privada, un nombre gran, tenim molt de "cost" en fer l'anterior exponenciació modular. Per disminuir aquest cost es pot fer el desxiframent del codi C, utilitzant el Teorema Xinès del Residu

     
         
Imagina que vols enviar el codi corresponent a M=65524, executa i comprova l'eficiència d'emprar el Teorema Xinès del Residu.