Recull de fonts
           
       
   

Bibliografia:

- Simon Singh, "Los Códigos Secretos", Debate.

- David Juher, "L'art de la comunicació secreta". Ed. Llibres de l'Índex

- Pino Caballero, "Introducción a la Criptografía". Ra- Ma

- Miguel de Guzmán, "Aventuras matemáticas", Pirámide.

- "Calendari matemàtic de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "Al-Khwarizmi", curs 2003-2004. Editorial Cruïlla.

Recull de webs: (enllaços no actius, heu de copiar i enganxar)

- http://ima.udg.edu/~juher/

- http://personal.telefonica.terra.es/web/jms32

- http://bibliotecnica.upc.es/cambranegra

- http://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/home.html

- http://rinconquevedo.iespana.es/rinconquevedo/
Criptografia/criptografia.htm

- http://www.latinoseguridad.com/LatinoSeguridad/Reps/Cripto1.shtml

- http://webs.ono.com/usr005/jsuarez

- http://www.xtec.es/~jaranes/activitats_aula/tr/criptologia/jocrsahtm.htm

- http://www.guim.net/cursos/Cryptography/introduccio_criptografia.htm

- http://www.sindominio.net/hmbcn00/material/hmRSA-ct.htm

- http://andercheran.aiind.upv.es/toni/cripto/index_ct.html

- http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/cripto.htm

- http://primes.utm.edu/

- http://ca.wikipedia.org/wiki/Nombre_primer

- http://www.codesandciphers.co.uk/

- http://www.asciitable.com/

- http://www.kriptopolis.com/

- http://www.xtec.es/~agonzal3/

Recull de documents en format pdf:

- http://www.xtec.es/~jaranes/activitats_aula/tr/criptologia/uncopdull.pdf

- http://ima.udg.es/Docencia/03-04/3105200754/classica.pdf

- http://ima.udg.es/Docencia/03-04/3105200754/aritmetica.pdf

- http://www.iiia.csic.es/~puyol/TP20355/Practiques/2002/practica1.pdf

- http://www.iiia.csic.es/~puyol/TP20355/Practiques/2002/practica2.pdf

- http://www.iiia.csic.es/~puyol/TP20355/Practiques/2002/practica3.pdf

- http://www-ma2.upc.es/~cripto/Q2-03-04/RSA.pdf

- http://www.maia.ub.es/~angel/cripto/