Alguns dels clients de la WIRIS són:

Portal educatiu de la Generalitat de Catalunya lliure
Web Educatiu de les Illes Balears restringit
Universitat de les Illes Balears lliure
Universitat Politècnica de Catalunya lliure
Springer-Verlag:
A computational primer on BLOCK ERROR-CORRECTING CODES
lliure