Descripció

Guia per al professor

Buscant funcions

 

Activitats d'aprenentatge:
1. Recull històric
2. Operacions bàsiques amb WIRIS
3. Implementació mètode CÈSAR
4. Els nombres primers
5. Factorització
6. Base matemàtica dels sistema Criptogràfic RSA

7. Aplicació: RSA amb la Wiris:
  activitat 1
  activitat 2
  activitat 3

8. Teoremes

Fonts d'informació

David Obrador i Sala.
adreça: dobradorxtec.cat

Mapa del web