Funció Phi de Euler
           
       
   

La funció Phi de Euler compleix:


Podeu comprovar-ho amb la calculadora

     
         

 

Tornem a les Operacions bàsiques amb la WIRIS

o bé

Tornem a la Base matemàtica del sistema Criptogràfic RSA