Recull històric de la Criptografia
           
       
   

Aquesta recerca històrica es deixa oberta a investigar cercant informació en diverses fonts, però, de manera resumida, val la pena destacar els següents punts:

  • L'Escítalo usat en èpoques antigues
  • El mètode de xifratge de Juli CÈSAR
  • La xifra de VIGENERE
  • Les màquines ENIGMA
  • Els mètodes de l'època actual amb ajut dels ordinadors

Si en els buscadors d'informació per Internet utilitzem les paraules clau "escitalo", "enigma", "historia criptografia" i altres, podem aconseguir trobar reculls històrics de la Criptografia.

De totes maneres, us recomano les següents dues fonts: