Captures dinàmiques de pantalla amb CamStudio
           
     
    Si busquem informació sobre la CamStudio de RenderSoft fàcilment podem trobar la web del Grupo de Apoyo a la Teleenseñanza de la Universidad de Múrcia i el seu Tutorial de CamStudio      
           
   
     
           
    Des del mateix web podeu fer la descàrrega de l'instal·lador      
           
    Si seguiu el següent enllaç podeu veure un exemple amb una pel·lícula animada on es veu com fer la descàrrega.