Editors d'equacions per incloure fórmules al web (Wiris formula editor i Com usar HotEqn)
           
       
    Si volem incloure fórmules matemàtiques en una web, podem:      
           
    - treballar amb un editor de fórmules i crear-ne imatges (en format GIF) i afegir-les al web. El gran inconvenient és que per modificar una fórmula cal repetir tot el procés...      
           
    - treballar amb Wiris formula editor per a Moodle      
           
           
    - emprar l'applet HotEqn i escriure codi Latex      
           
   

Com s'empra l'applet HotEqn:

Anar a l'editor de fórmules en HotEqn al web

i escriure-hi en LATEX, després cal copiar el codi HTML generat en la nostra web desitjada.

     
           
   

Cal ajuntar també l'arxiu HotEqn.jar que és pot descarregar al web

 

     
   

 

Nota: si el navegador no permet mostrar contingut actiu haureu de permitir contenido bloqueado...

Per exemple:

si volem veure una fórmula tant senzilla com ara

     
   
     
    ens caldrà escriure el següent codi en una pàgina web      
   

<applet code=HotEqn.class height=46 width=19 name="exemple1" archive="HotEqn.jar"
align="absmiddle">
<param name="equation" value="\frac{\alpha}{2}">
<param name="Fontname" value="Courier">
<param name="Fontsize1" value="18">
<param name="halign" value="center">
<param name="valign" value="middle">
</applet>

     
           
    Podeu descarregar el següent arxiu txt (botó dret i guardar destino como...) on es mostra el codi font en html d'una senzilla web amb l'exemple anterior      
           
    I no oblideu de penjar al servidor l'arxiu HotEqn.jar      
           
           
           
           
    Per a més informacions: http://www.esr.ruhr-uni-bochum.de/VCLab/software/HotEqn/HotEqn.html
     
           
           
    Un altre exemple, per veure la fórmula      
   
 
     
    <applet code=HotEqn.class height=72 width=83 name="myeqn" archive="HotEqn.jar"
align="absmiddle">
<param name="equation" value="\int_a^b f(x)\,dx">
<param name="Fontsize1" value="18">
<param name="halign" value="center">
<param name="valign" value="middle">
</applet>