Treball amb camps de text.

Descomposició Factorial d'un nombre:

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

David Obrador Sala, Created with GeoGebra

Observació: Fixeu-vos en els comandaments PrimeFactors i Join.