Importar i exportar arxius de GeoGebra.

Algunes pàgines web que contenen arxius de GeoGebra que es poden descarregar fent doble clic sobre l'arxiu.
D'altres vegades, però, aquesta opció està deshabilitada.

A continuació s'explica com es poden descarregar aquests arxius, sempre citant les fonts d'on s'han obtingut i respectant, els drets d'ús i les llicències Creative Commons.

Crida directa als arxius ggb.

Les pàgines web que criden als arxius ggb allotjats a algun servidor ho fan amb el comandamnet <param name="filename" value="ubicació">

Per exemple al web
http://geogebra.es/cvg/html/pi.html hi ha incrustat un arxiu ggb, en el codi font de la pàgina web hi trobem:

el comandament value="../ggb/pi.ggb" ens indica que l'applet

no es troba a la carpeta http://geogebra.es/cvg/html/ggb, sinó a la carpeta http://geogebra.es/cvg/ggb.

Cridem doncs http://geogebra.es/cvg/ggb/pi.ggb

Al web http://geogebra.es/cvg/13/3.html hi podreu trobar explicacions detallades de com buscar on s'amaguen els arxius ggb.

Exportacions a HTML amb codificació ggbBase64

La següent exportació ha estat feta descativant l'opció de descàrrega fent-hi doble clic. Proveu-ho.

Exportació amb GeoGebra v3.46

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Codi font:

Observem-ne el codi font de la imatge.
Donada una pàgina web amb arxiu de GeoGebra codificat en ggbBase64, si en el codi font d'un arxiu es canvia el paràmetre "framePossible" de l'estat "false" a "true", es pot aconseguir que un arxiu "tancat" de GeoGebra es pugui obrir.

I per acabar, importació d'arxius GGB amb el GeoGebra 4.

La nova versió del GeoGebra incorpora el comandament Open Webpage que permet obrir l'arxiu ggb allotjat en una pàgina web.

Proveu d'obrir amb el GeoGebra aquesta mateixa pàgina http://www.xtec.cat/~dobrador/geogebra/import_export.htm
o bé un applet creat per Daniel Mentrard disponible a http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Geometrie2/Hautepyramide.html

 

Observació: I què passa en pàgines web amb crides a arxius ggb amb refrència absoluta? I si en una pàgina web es crida més d'un applet?

Aquest tema l'he tractat en els fòrums del GeoGebra i encara no està resolt:http://www.geogebra.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=21780

Caldria fer-ho manualment analitzant el codi font HTML de la web que allotja els applets (arqueologia del bit)