Introducció

Es proposa construir un full de càlcul connectat a dos gràfics per comparar diferents tipus de climes, en funció de la temperatura i de la pluviositat observades en un any. Els fulls de càlcul contindran les temperatures i la pluviositat mitjana mensual de dues ciutats. Aquests tipus de gràfics, anomenats climogrames, són molt útils per classificar els diferents climes de la Terra. Estareu treballant:

 • Disseny i creació de gràfics superposats
 • Nous retocs per a la presentació final

El resultat podria ser similar al següent:

   
Desenvolupament de la pràctica
   

Pràctica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració de la taula

 • Creeu un full nou i anomeneu-lo Climes.
 • Modifiqueu les mides de les columnes i de les files 1 i 5.
 • Entreu els noms dels mesos en el rang D2:O2 i els rètols de la columna C.
 • Seleccioneu el rang B3:B4 i accediu a Formato|Celdas|Alineación. Activeu l'opció Combinar celdas i trieu Centrar a Horizontal i Vertical. Accepteu.
 • Entreu el rètol a la cel·la que heu creat a partir del rang B3:B4.
 • Feu el mateix amb rang B6:B7.
 • A continuació, heu d'entrar les dades del rang D3:O4. Ho podeu fer directament pel teclat, o bé copiant-les de la finestra següent:

 

 • Feu el mateix amb les dades de D6:O7. Les teniu a la finestra:

 

 • Traieu la visió de quadrícula del full.
 • Seleccioneu el rang A1:P20 i accediu a Formato|Celdas|Tramas i trieu un color blau com el de la figura.
 • Seleccioneu el rang B2:O7 i accediu a Formato|Celdas|Fuente i trieu el color blanc. D'aquesta manera, els caràcters sortiran de color blanc. Accepteu.
 • Seleccioneu el rang D2:O2. Accediu a Formato|Celdas|Bordes. Trieu el color blanc i, a continuació, premeu els botons Contorno i Interior. Accepteu.
 • Feu el mateix amb els rangs B3:O4 i B6:O7.

 

Elaboració del gràfic de Moscou

 • Seleccioneu el rang C2:O3.
 • Activeu el menú Insertar|Gráfico, o bé feu clic a sobre el botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines.
 • A la finestra que surt, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos estándar. Trieu com a tipus de gràfic Columnas i com a subtipus Columna agrupada, és a dir, el primer de la primera fila. Premeu Terminar. (hi ha altres mètodes alternatius)

A continuació, superposareu el gràfic de les temperatures al de les pluges.

 • Seleccioneu el rang C4:O4 i feu Edición|Copiar, o bé Control + C, com si volguéssiu fer una còpia.
 • Seleccioneu la finestra gràfica i enganxeu la còpia (amb Edición|Pegar o Control + V).

Observeu que han aparegut unes barres verticals relatives a les dades de les temperatures. Caldrà modificar-les.

 • Cliqueu sobre aquestes barres i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Tipo de gráfico. Trieu el tipus Líneas i el subtipus Línea, que és el primer de la primera fila. Accepteu.

Ja teniu els dos tipus de gràfics diferents. A continuació, heu de fer aparèixer l'eix vertical relatiu al gràfic de les temperatures.

 • Cliqueu sobre la línia del gràfic de temperatures i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de serie de datos | Eje. Activeu Eje secundario i premeu Aceptar.

En aquesta situació, l'eix de l'esquerra o principal, està associat a les barres verticals (pluges) i l'eix de la dreta, o secundari, a la línia (temperatures). Als climogrames, l'escala de temperatures ha de ser la meitat que la de pluges. Tot seguit canviareu les escales:

 • Seleccioneu l'eix vertical de l'esquerra i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de ejes | Escalas. Heu de desactivar l'automàtic de Mínimo, Máximo i Unidad mayor, i entreu a les caselles
  -20, 80 i 20, respectivament. Accepteu.
 • Seleccioneu l'eix vertical de la dreta i repetiu l'acció anterior amb els valors
  -10, 40 i 10, respectivament.

Continueu amb les modificacions. Modificareu la posició de la llegenda i traureu el rectangle gris i les línies horitzontals:

 • Seleccioneu la llegenda i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de leyenda | Posición. Activeu Inferior. Accediu a Tramas i activeu Ninguno. Accepteu.
 • Seleccioneu el rectangle gris central i suprimiu-lo. Feu el mateix amb les línies horitzontals.

Per modificar la mida dels rètols:

 • Seleccioneu la finestra gràfica i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato del área del gráfico | Fuente. Trieu la mida 8. Accepteu.

Per modificar l'aspecte de les barres verticals i de la corba:

 • Seleccioneu les barres verticals , amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de serie de datos | Opciones. Feu que a la casella Ancho del rango hi hagi un 0. D'aquesta manera, les barres es tocaran. Accediu a Tramas i premeu el botó Efecto de relleno. A la fitxa Degradado, activeu l'opció Preestablecer. De la casella Colores preestablecidos, trieu Amanecer. Accepteu dos cops.
 • Seleccioneu ara la línia de les temperatures i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de serie de datos | Tramas. A l'apartat Línea, trieu el color vermell i el segon gruix. Accepteu.

La línia de les temperatures, en aquest cas, traspassa l'eix horitzontal cap als valors negatius. Si voleu que els rètols dels mesos quedin per sota, podeu seguir les indicacions següents:

 • Seleccioneu l'eix horitzontal. Premeu el botó dret del ratolí i accediu a Formato de ejes | Tramas. Activeu l'opció Inferior de l'apartat Rótulos de marca de graduación. Accepteu.

A continuació, caldrà posar el títol del gràfic i els títols dels dos eixos verticals:

 • Seleccioneu la finestra gràfica i premeu el botó dret del ratolí. Accediu a Opciones de gràfico | Títulos. Entreu el títol del gràfic ("Climograma de Moscou"), i els dels dos eixos verticals ("mm" i " ºC"). Això significa que els valors d'aquests eixos estan expressats en mm, que és equivalent a litres/m2 , i amb graus centígrads, respectivament. Premeu Aceptar.
 • Seleccioneu el títol del gràfic i premeu el botó dret del ratolí. Accediu a Formato del título del gráfica | Fuente i assegureu-vos que la mida és igual a 10. Accepteu.
 • Seleccioneu el títol de l'eix vertical de la dreta i premeu el botó dret del ratolí. Accediu a Formato del título del eje | Fuente. La mida ha de ser 8 i l'estil Normal. Accediu ara a la fitxa Alineación i feu que l'orientació estigui a 0 graus. Així, el títol quedarà escrit en horitzontal. Accepteu.
 • El títol encara està seleccionat. Aprofiteu-ho per arrossegar-ho fins a la part superior de l'eix, com està a la figura. Per arrossegar-lo, cal que el punter es col·loqui sobre una de les cantonades i premeu el botó esquerre del ratolí.
 • Repetiu aquest procés amb el títol de l'eix de la dreta.

Per situar el gràfic:

 • Arrossegueu la finestra gràfica i modifiqueu la seva mida fins que quedi com es veu a la figura.
 • Cliqueu a la part interior blanca del gràfic fins que quedi seleccionada l'Área de trazado. Podeu arrossegar els quadradets negres per modificar la mida i la situació del gràfic dins de la finestra gràfica.

Per acabar aquest gràfic, podeu fer l'últim detall. Observeu que, a l'eix vertical esquerre (el de les pluges), l'escala va de -20 a 80. Aquest -20 no té cap sentit, però s'ha de posar perquè la relació entre les escales dels dos eixos sigui correcta. A continuació, us presentem una manera de "tapar" aquest -20:

 • Seleccioneu la finestra gràfica i premeu el botó dret del ratolí. Accediu a Opciones de gràfico | Títulos. Entreu, a l'apartat Segundo eje de categorías, cinc punts (.....). Accepteu.
 • El títol que heu creat servirà per tapar el nombre negatiu. Amb el títol seleccionat, premeu el botó dret del ratolí. Accediu a Formato del título del eje | Tramas i trieu el color blanc a l'apartat Área. D'aquesta manera, el fons del títol no és transparent. Accediu ara a Fuente i trieu un color clar, però no el blanc, perquè el fons es transformarà en negre. Accepteu.
 • Arrossegueu aquest fals títol fins a tapar el -20.
 • Deseu el llibre.

Elaboració del gràfic de Barcelona

Per elaborar el climograma de Barcelona podeu seguir el procediment anterior procurant que els dos gràfics quedin a la mateixa altura, per a una millor comprovació. Al final, deseu el llibre.

 
Ampliacions, aclariments i comentaris
   
Ampliació

Per representar un climograma, podeu començar el procés d'una altra manera:
 

 • Seleccioneu el rang C2:O3.
 • Activeu el menú Insertar|Gráfico, o bé feu clic sobre el botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines.
 • A la finestra que surt, aneu a la fitxa Tipos personalizados i trieu el tipus de gràfic anomenat Líneas y columnas 2. Aquest és un tipus de gràfic ja previst per combinar barres i línies, que s'adapta molt bé per als climogrames.
 • Continueu el procediment com està explicat al text.