Test yourself: Vectors

What is u in terms of a and b?

Aquest és un applet de Java creat amb el GeoGebra des de www.geogebra.org, sembla que no teniu instalˇlat el Java, si us plau, visiteu www.java.com
Equation : u =

Created with GeoGebra by Michael Borcherds, December 2007