Com es calculen les àrees de diferents figures circulars? Pots obrir 4 finestres interactives fetes
amb la calculadora Wiris, has de clicar a E
xperimenta movent els punts de colors i observa el tauler
En acabat, tanca cada finestra!


Àrea del cercle

Corona circular

Sector circular
Segment circular

Materials adaptats per David Obrador Sala, gener 2008
de la web www.edu365.cat/eso/faqs/mates/arees