Introducció

En aquesta primera pràctica de gràfics, us presentem:

 • Disseny i creació de gràfics circulars.

L'objectiu és representar gràficament unes dades fent servir els gràfics circulars d'Excel, que, segurament, són els més senzills. En aquest cas, representareu les dades de la matrícula d'alumnes d'ESO, per províncies i per sectors, del curs 2001-2002.

Us hauria de quedar semblant a:

 

Consideracions prèvies

Aquesta és la primera pràctica on podreu construir gràfics a partir de fulls de càlcul. En Excel, els gràfics es fan a partir del menú Insertar|Gráfico, el qual us presenta la possibilitat que el gràfic quedi incorporat al mateix full, o, si voleu, el pot col·locar en un full nou. També podeu fer servir el botó d'assistent de gràfics que trobareu a la barra d'eines, a la part superior de la pantalla. La composició dels gràfics amb les dades s'ha fet pensant amb una configuració de pantalla de 800 per 600.

   
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica

Construcció de la taula

 • Creeu un llibre de treball nou. Deseu-lo amb el nom de MODUL3.
 • Anomeneu el primer full del llibre MODUL3 amb el nom d'Alumnes.
 • Modifiqueu l'amplada de les columnes i l'altura de les files segons es veu a la figura.
 • Entreu els rètols i les dades de la figura. Penseu que les dades de la columna D i les de la fila 9 es poden obtenir fent servir la fórmula SUMA( ) de manera convenient.
 • Introduïu les vores convenients al rang A3:D9.
 • Desactiveu la visió de la quadrícula del full Alumnes.
 • Doneu un fons groc clar al rang A1:H25.

Construcció del gràfic del sector privat 

Voleu representar gràficament, mitjançant un gràfic circular, les dades de matrícula del sector privat.

 • Seleccioneu el rang A3:B7.
 • Activeu el menú Insertar|Gráfico. Tota aquesta acció és equivalent a fer servir el botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines.
 • De la fitxa Tipos estándar trieu el tipus Circular i premeu Terminar.

Ja haurà sortit un gràfic circular. A continuació, fareu les modificacions pertinents perquè s'assembli al de la figura.

Per situar el gràfic:

 • Col·loqueu el gràfic obtingut, aproximadament, al rang A10:C23. Ho podeu fer arrossegant els quadrets negres que surten en seleccionar la finestra gràfica.

Per modificar el títol i la llegenda:

 • Seleccioneu el títol del gràfic, premeu el botó dret del ratolí i accediu a Formato del título del gráfico al menú que us haurà sortit. De la fitxa Fuente trieu l'estil Negrita.
 • Seleccioneu la llegenda (és a dir, el requadre amb els noms de les províncies), premeu el botó dret del ratolí i accediu a Formato de leyenda. De la fitxa Tramas seleccioneu Ninguno i Ninguna, i de la fitxa Posición seleccioneu Inferior. Premeu Aceptar.

Per incloure els percentatges:

 • Si voleu que surtin els percentatges, seleccioneu la circumferència, premeu el botó dret del ratolí i accediu a Formato de serie de datos. Trieu de la fitxa Rótulos de datos l'opció Mostrar porcentajes i desactiveu l'opció Mostrar líneas guías. Premeu Aceptar.
 • Si el gràfic s'ha reduït, cliqueu a la part superior dreta exterior de la circumferència fins que aparegui un quadre que l'abasta tota i un rètol que diu Área de trazado. Arrossegant amb el ratolí els quadrets d'aquest quadre podeu fer que la circumferència tingui una mida més gran i, al mateix temps, fer que es vegin els percentatges.

Busqueu informació a l'ajuda de l'Excel sobre Gráficos.

Construcció del gràfic del sector públic

El procediment serà similar a l'explicat en l'apartat anterior. Només cal tenir present que la selecció inicial és diferent:

 • Seleccioneu el rang A3:A7.
 • Premeu la tecla de control i, sense deixar-ho de fer, seleccioneu el rang C3:C7. Heu fet una selecció múltiple de rangs. A continuació, ja podeu accedir al menú Insertar| Gráfico i seguir les indicacions de l'apartat anterior.
 • Deseu el llibre.

Fixeu-vos com queden els dos gràfics i la informació que us donen.

Construcció d'un gràfic circular en 3D

En alguns casos, pot ser interessant representar dades en gràfics circulars en 3D. A continuació, modificareu els gràfics anteriors fins a arribar a:

 • Cliqueu sobre l'interior del gràfic circular del sector privat.
 • Premeu el botó dret del ratolí i accediu a Tipo de gráfico.
 • Ala fitxa Tipos estándar, estarà seleccionat el tipus circular. Seleccioneu ara el subtipus segon de la primera fila que representa el gràfic circular en 3D. Premeu Aceptar.
 • Feu el mateix amb el gràfic del sector públic.
 • Deseu el llibre.

Amb aquestes accions anteriors, els gràfics circulars inicials s'hauran transformats en 3D.

Podeu provar, vosaltres mateixos, d'altres subtipus de gràfics circulars que hauran sortit a la fitxa Tipos estándar.