En aquesta web trobareu, per un costat, un llistat de adreces d'Internet per a l'aprenentatge de l'anglès, i per un altre costat, unes quantes activitats adreçades a alumnes d'Ensenyament Secundari que volguin practicar l'anglès utilitzant diferents recursos informàtics:
 

a) Activitats Hot-Potatoes  (lectura )
b) Activitats CD-Rom:
          Dangerous Creatures 
          Ancient Lands 
c) Activitats Güeb  (lectura)
d) Activitats WWW: 
           Comprensió lectora: news 
           Reforç de gramàtica: adjectives
                                                past simple
 

Si accediu a cadascuna d'aquestes activitats veureu:

  • tema de l'activitat
  • a quin nivell estan adreçades, 
  • quina eina es necessita per dur-les a terme,
  • quins objectius persegueixen
  • solucions


Si després de consultar-les teniu alguna suggerència no dobteu en fer-me-la arribar, estaré molt agraïda.
 

Dolors Permanyer

enrera