La realització d'aquest projecte ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 5176 de 18.07.2008).