Alguns Conceptes Bàsics

Durant aquest curs hem après que:

La climatologia estudia les condicions meteorològiques mitjanes per a llargs períodes de temps (més de trenta anys) en les diferents regions geogràfiques. No s´ha de confondre amb la meteorologia.


Els elements del clima són els fenòmens i les quantitats que permeten descriure l'estat d'una part de l'atmosfera. Són la temperatura, la humitat, els vents, la pressió, l'ennuvolament, les precipitacions, etc.

Els factors del clima són característiques pròpies de la superfície terrestre que condicionen el d'una determinada zona. Entre aquestes destaquen la latitud, l'altitud i la proximitat del mar.

La Meteorologia, estudia l´atmosfera i els fenòmens que s'hi produeixen. La capa de l'atmosfera on es produeixen els fenòmens atmosfèrics és la Troposfera

Temps Meteorològic és l'estat de l'atmosfera en un moment i en un lloc determinat. Així, són incorrectes expressions com ara "El clima d´ahir va ser ...." o "El partit d´ahir fou suspès per les males condicions climatològiques". També és incorrecte el comentari "El temps està canviant".

  • SABIES QUE ...

No a tots els deserts hi fa calor. El centre de l'Antàrtida és un dels llocs més secs de la Terra.

A l'Antàrtida, el vent bufa a més de 100 Km/h durant cinc mesos a l'any !


Sembla ser que el més antic de tots els aparells meteorològics és el penell, que gira sobre un eix vertical senyalant la direcció des de la qual bufa el vent. Fou en el s. IX quan a les teulades de les esglésies cristianes van començar a lluir-hi penells amb forma de gall com a recordatori del gall que cantà quan Sant Pere negà tres cops a Crist.