Taula d' Humitat


HUMITAT

En l'atmosfera hi ha sempre una determinada quantitat de vapor d'aigua que prové de l'evaporació de l'aigua en estat líquid que es troba en la superfície del planeta ( rius, oceans, transpiració de les plantes, etc.) i que és originada per la radiació solar.
Aquesta quantitat d'aigua present a l'atmosfera és la humitat, i varia segons el lloc i el moment.

La humitat de l'aire es mesura amb els higròmetres.

Segons el que marqui l'higròmetre podem deduir el temps que farà:

De 0 a 20 % d'humitat a l'aire. TEMPS MOLT SEC.

 

De 21 a 40 % d'humitat a l'aire. TEMPS SEC.

 

De 41 a 60 % d' humitat a l'aire.TEMPS MIG.
De 61 a 80% d'humitat a l'aire. TEMPS HUMIT.
De 81 a 100% d'humitat a l'aire.TEMPS MOLT HUMIT.