Taula de Pressió


Tots els cossos que hi són a la Terra tenen un pes. L'aire, també té un pes. Es coneix per pressió atmosfèrica, el pes de l'aire sobre una superfície determinada. Per mesurar la pressió es fa servir el baròmetre.

En meteorologia es fan servir com a unitats de mesura, l'hectoPascal (hPa) i el mil·libar (mb), que, de fet, són equivalents.

Lectura del Baròmetre:

>1013 pressió alta = "bon temps" temps assolellat. Als mapes del Temp s'indica amb una A (Anticicló).


1013 pressió normal = temps variable o estable


< 1013 mb pressió baixa = temps plujós. Als mapes dels temps s'indica amb una B o D (Depressió o Borrasca)