GUIA
 
INTRODUCCIÓ
 

Aquesta WebQuest està adreçada als alumnes de l' últim curs d' Educació Infantil. Com que a aquesta edat són poc experts en lectura, s' utilitzen moltes imatges i poc text per facilitar-ne la comprensió ja que es vol que la facin amb el mínim d' ajut de la mestra.

La realització d'aquesta WebQuest està plantejada com una activitat final del projecte del Mar que els nens i nenes estan treballant. Aquest projecte suposa l' elaboració d'una pàgina que van construint els alumnes amb ajut de la mestra. En aquesta pàgina es farà un enllaç a la WebQuest i des de la WebQuest els alumnes hi podran anar a buscar informació.

Els objectius proposats giren al voltant de diverses àrees.

PROCÉS
 

Per realitzar aquesta WebQuest cal que els alumnes tinguin coneixements sobre diferents animals que viuen al mar. També han d' haver treballat amb l'ordinador: escriure, fer activitats tancades (Clic, flash,...), entrar a pàgines amb ajut de la mestra,...

El treball de la classe s' organitza en petits grups. Cada grup fa una activitat diferent: un treballa amb la mestra fent llenguatge, matemàtiques o projecte; l' altre fa fitxes i el tercer treballa per racons.

És quan facin racons que hauran d' entrar a la WebQuest i fer-la. Les sessions que necessitaran dependrà de les habilitats i del nivell de les parelles.

És aconsellable que la mestra faci una petita presentació d'aquesta WebQuest en petit grup abans que els alumnes la facin autònomament en el racó de l'ordinador.

Les activitats que es proposen es veuen molt limitades ja que es dóna molta importància al fet que els alumnes puguin fer la feina amb el màxim d' autonomia.

AVALUACIÓ
 

Més que el resultat del treball final (la col·lecció d'animals de mar), el que s' intentarà avaluar és el grau d' autonomia dels alumnes a l' hora de fer la WebQuest, així com la seva capacitat de treballar amb parella. També, si són capaços de recordar informació concreta de les pàgines que han visitat.

Un cop acabada la feina, els alumnes hauran d' ensenyar el seu treball a la mestra. Després respondran a un seguit de preguntes que la mestra els llegirà del formulari i que, també, anirà omplint amb les seves respostes. Un cop acabat, es pot imprimir.

VALORACIÓ
 
 

Resulta força complicat plantejar una WebQuest per a alumnes de P5 que encara no tenen un domini generalitzat de la lectura i la seva experiència amb els ordinadors (i sobretot, d'internet) és poca. De tota manera l'ajut d'icones per representar les accions facilita la feina als alumnes.

Aquesta WebQuest pensem que pot ser útil per a què els alumnes tinguin el seu primer contacte amb una activitat guiada.

ADRECES
 
 
Posem a l'abast un seguit d'adreces que s'han utilitzat a l'hora de fer aquesta WebQuest.
botó fletxa