NIVELLS
VERMELL: BAIX
TARONJA: MIG
GROC: ALT

TOTS: LILA

CONTE