/> 
Area Tic & Area Tac aTarragona
Gmail-xtec

 

 

0.- El procés de canvi que està esdevenint
 
Com sabeu , per què s'ha vingut anunciant de diferents formes, també des del bloc stactgn ,el correu a la Xtec està en procés de canvis, la temporalització dels quals encara no ha estat definida amb detall
 
Cal que ens quedi clar que el servei de correu electrònic a la Xtec passarà a formar part d'un servei de google, i que el procés serà progressiu i se'ns informarà en tot moment a través de missatges de correu electrònic.
 
El procés es portarà a terme en 3 passes:
 
a.- Rebrem un correu electrònic informant-nos que tindrem obert ja xtec-gmail, i podrem accedir al correu, en un període d'uns dies ( una quinzena , aproximadament ), des de dos indrets, a través de la plana que ja coneixem de http://correu.xtec.cat
 
 
b.- Durant un període d'una quinzena de dies, aproximadament, podrem accedir al correu a través dels dos aplicatius, per dues vies diferents. Durant aquest període caldrà adaptar-nos al nou aplicatiu, fer còpies dels nostres contactes del correuweb, etc.
 
c.- Finalment, rebrem un nou correu electrònic del Departament a la nostra bústia on se'ns informarà que en breu deixem de rebre correus electrònics per la bústia " tradicional " del correu web i que serà el gmail-xtec l´únic gestor de correu que disposarem al nostre abast.
 
1.- De quins serveis google parlem ?
 
Els canvis que el Departament proposa passa per tenir serveis de : correu electrònic amb Gmail, documents en línia, xat, calendari, grups i creació de llocs web a través de "sites". Però anem de moment a descriure
 
2.- Però què passarà quan m'activin el correu xtec-gmail ?
 
Caldrà entrar al correu a través de l'aplicatiu "de sempre" a http://correu.xtec.cat, al nou aplicatiu
 
 
O bé podem accedir a la pantalla d'inici a través de http://correuweb.xtec.cat, per a accedir a la pantalla d'inici del servei gmai-xtec
 
 
3.- Xtec-gmail és el mateix que Gmail ?
 
Sí i no. Xtec aprofita una tipologia de servei que ofereix Google, i que possibilita que podem entrar als usos d'uns serveis amb el mateix "usuari-xtec" i contrasenya d'ara.
 
4.- Un cop dins de "xtec-gmail", que passarà amb el "correu web" ?
 
Arribarà un moment que us comunicaran que deixareu de rebre misssatges a la bústia del correu.xtec.cat, per a accedir només a través de
 
 
5.- Quan em passin d'un correu a un altre, què passa amb els missatges ?
 
Està previst, tal i com us comunicaran, que al compte de correu xtec-gmail es traspassaran automàticament tots els missatges que estiguin al correu.xtec.cat, tant de la carpeta de "rebuts" com de la carpeta de "enviats". Es situaran a una carpeta de xtec-gmail que es diu "migrated"
 
 
6.- I amb el thunderbird o gestor de correu en local, com ho fem?
 
D'acord, arribarà un moment on només treballarem amb el correu xtec-gmail. Però també , segur, esteu acostumats/des a treballar amb el correu en local, sigui amb el Outlook, el Thunderbird, el Eudora o d'altres gestors de correu. Cal parar atenció a la plana que tenim a la nostra disposició a la xtec, on s'expliquen detalls tècnics de configuracions, concretament a https://sites.google.com/a/xtec.cat/difusio/
 
Del que podem extreure de la plana, cal tenir present que un cop feta la migració caldrà tocar certs paràmetres al programa gestor de correu, sinó NO REBREU cap missatge, ni tampoc l'enviareu, clar, des del programa en local.
 
Així, per exemple, per a configurar el Thunderbird cal seguir les següents passes:
 
a.- Anar a la configuració del Correu xtec-gmail i canviar uns valors. Un cop registrats/des dins de gmail, cal anar a :
 
 
I certificar que els valors són aquests, a la pestanya de Reenviament i POP / IMAP:
 
 
A l'apartat de "Baixada Pop" Seleccioneu Habilita POP per a tots els missatges (fins i tot els que ja s'hagin baixat) o Habilita POP als missatges que arribin a partir d'ara. És aconsellable activar la opció " Conservar la còpia de correu a la Safata d'entrada"
 
 
Accepteu els canvis fent clic a la part de sota a Desa els canvis:
 
 
 

b.- Ara ja cal anar al gestor de correu local. Per exemple amb el Thunderbird.

O bé amb les dades del compte que ja existeixen es modifiquen certs paràmetres, o bé es crea un nou compte dins del Thunderbird, com es vulgui.

 
 
c.- Un cop s'entra a "crear un compte nou" cal escriure les dades de la configuració, amb les dades xtec. Si esteu modificant el compte, ja les tindreu ben escrites:
 
 
Al vostre nom, el nom real. A adreça electrònica, laquesigui@xtec.cat i la contrasenya pot deixar-se per a més endavant
 
d.- Als paràmetres del compte , bé creats de nou o bé modificats als existents, cal escriure:
 
 
A paràmetres de servidor
 
 
I a Paràmetres de servidor de sortida:
 
 
 
7.- Per a saber més ?
 
La xtec posa a disposició, de moment, com us hem apuntat l'adreça: https://sites.google.com/a/xtec.cat/difusio/