La perspectiva d'haver de caminar per una corda fluixa penjada sobre el buit i sense un entrenament previ és el que molts docents LGBT perceben quan s'enfronten als reptes que la visibilitat de la seva identitat sexual dins l'entorn educatiu, així com la introducció del tema de la diversitat afectivo-sexual a l'aula, els plantegen pel fet de ser ensenyants i alhora homosexuals, bisexuals o transsexuals.

A través del comentari i l'anàlisi de 72 entrevistes personals a docents LGBT procedents de tots els nivells educatius i de la cita de centenars de fragments de les seves declaracions, el llibre mostra el panorama que el professorat LGBT divisa des de les alçades de la corda, descrivint les pors, els perills, les actituds i les estratègies dels seus protagonistes.

Alhora, en la mesura que també és un compendi de recursos, referents i consells esdevé una xarxa protectora per salvar de les caigudes i dels errors a tot principiant que es vulgui iniciar en el difícil trànsit per la corda, pretenent ser un estímul i un consol per al camí.

 

ARTICLE AFIN Nš105. JUNY 2018