El CD-ROM s'ha fet en equip de manera que les decisions i les solucions als problemes es trobaven col·lectivament, intervenint contínuament cadascun dels autors en la feina de l'altre.

 

A la foto hi ha d'esquerra a dreta: Teresa Vinyoles, Eloi Biosca i Marta Sancho.

 

Idea original: Eloi Biosca

Realització i disseny: A càrrec d'Eloi Biosca. Consisteix en la reconstrucció del castell en realitat virtual, creant els espais i decorant-los. Paral.lelament s'encarrega de dissenyar l'interfície i l'hipertext i ha de participar en l'adaptació dels continguts històrics al llenguatge multimèdia per a la divulgació pedagògica.

Recerca documental i iconogràfica: A càrrec de Teresa Vinyoles. Té com a finalitat la recerca documental i iconogràfica referent al castell de Mur i la fixació de les dades i textos històrics sobre la vida quotidiana.

Excavació i recerca arqueològica: A càrrec de Marta Sancho. Té com a finalitat la intervenció arqueològica al castell i la lectura de les restes conservades.

 ebiosca@xtec.cat