Curs de GeoGebra per primària

acggeogebra
«A la pàgina principal

 

La construcció "La mosca i les coordenades"

En aquesta construcció veurem algunes possibilitats dels punts lliscants i les variables numèriques.

D'entrada, obriu la construcció fent doble clic a finestra per tal que se us obri com una aplicació independent i feu-la servir per tal de veure com funciona.

També podeu fer Fitxer -> Anomena i desa i guardar-la al vostre ordinador

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Obriu la finestra algebraica per veure els objectes de la construcció

El punt A és el que arrossega la imatge de la paleta i el punt B la imatge de la mosca

Els punts lliscants coordenada_ horitzontal i coordenada_ vertical tenen les propietats següents:

coor horit

El punt A que es pot haver creat com a punt lliure s'ha modificat per tal que quedi definit com

(coordenada_ horitzontal, coordenada_ vertical)

definicio A

Abans de crear el punt B ens cal disposar dels punts lliscants c i rapidesa_ mosca

La variable c oscil·la rítmicament de 1 a 2 i la seva utilitat consisteix en forçar que cada cert temps es torni a calcular el punt B on situem la mosca. No caldrà que sigui visible.

variable C

Fixeu-vos que c en aquesta pestanya "punt lliscant" té posat com a Velocitat de l'animació rapidesa_ mosca i a Repeteix Oscil·lant

A la pestanya Bàsic de c marquem "Animació activada" i desmarquem "Mostra objecte"

La variable rapidesa_ mosca té els paràmetres següents

rapidesa

El punt B llavors té la següent definició (round(AleatoriEntre[0, 10]) + c - c, round(AleatoriEntre[0, 10]) + c - c)

definició de B

Que encara que sembli complicada consisteix en les seves dues coordenades calculades de forma aleatòria entre 0 i 10 per la funció AleatoriEntre[ , ] . La funció round( ) arrodoneix el resultat anterior per tal de treballar amb valors enters. I l'afegit +c-c que no canvia evidentment rés serveix per tal que quan canvii c es torni a recalcular el nombre aleatori.

Les dues imatges utilitzades són la mosca mosca mosca.gif i la paleta paleta pala.gif

A la pestanya posició de les imatges les hem fixat als punts B i A d'aquesta manera:

posicio B posicio a

I per últim fixeu-vos en el text PLAS ! que sols apareix quan A i B coincideixen. Això es fa a a la pestanya avançats escrivint A=B:

 

plas

L'exercici proposat consisteix en modificar en algun aspecte la construcció de la mosca que podeu descarregar-vos aquí (mosca.ggb) i les coordenades.

Podeu, per exemple incloure les coordenades negatives, canviar les imatges, canviar el text PLAS ! o qualsevol altre variació que se us acudeixi.

 

 


Inici
Tots els applets són creats amb GeoGebra
Creative Commons License .
Material preparat per Enric Brasó i Campderrós
Juny 2010