Curs de GeoGebra per primària

acggeogebra
«A la pàgina principal

 

Les fraccions, els percentatges, la representació en sectors.

L'exercici que us demanem de consisteix en disposar dues variables representades com a punts lliscants al GeoGebra. Una anomenada "total" i l'altra anomenada "part"

I a partir d'aquest dos valors dibuixar un cercle que representi el valor total i un sector que representi la part. El resultat ha de ser semblant a:

resultat estàtic

Indicacions:

Els punts lliscants total i part s'han creat de forma que variin dins l'interval de 0 a 1000 i amb increments d'1

Després de crear total i part, s'ha creat la variable fracció escrivint a la línia d'entrada fracció=part/total

També s'ha creat la variable percentatge escrivint a la línia d'entrada percentatge=fracció*100

I de la mateixa manera s'ha creat la variable angle escrivint a la línia d'entrada angle=fracció*360°

ATENCIÓ: Pel GeoGebra no és el mateix el símbol º que el símbol ° 

El signe º es troba a una tecla conjuntament amb el signe ª que normalment està situada a la part superior esquerra del teclat, pel GeoGebra NO SERVEIX PER INDICAR GRAUS.

El signe ° que és una rodoneta més petita, ÉS EL SIGNE DELS GRAUS pel GeoGebra i no correspon a cap tecla. Per obtenir-lo s'ha de desplegar una petita finestra que hi ha a dreta de la casella d'entrada del geogebra i triar-lo. 

La següent animació en mostra el procés:

graus animats

Utilitzeu les eines:

Poseu els textos corresponents i els colors que també serveixin per associar els conceptes.

Envieu al vostre tutor, a través de la següent activitat del moodle, la construcció de GeoGebra realitzada.

 

 

 


Inici
Tots els applets són creats amb GeoGebra
Creative Commons License .
Material preparat per Enric Brasó i Campderrós
Juny 2010