Curs de GeoGebra per primària

acggeogebra
«A la pàgina principal

 

Un recurs per treballar la taula de multiplicar

Explicarem pas a pas la construcció següent, que pot servir com una eina més quant es treballa el tema de les taules de multiplicar:

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

En primer lloc creem els punts lliscants a i b i modifiquem les seves propietats així

pa p
color estil

El valor de b també amb els mateixos valors excepte que posarem la barra lliscant vertical:

vertical

Ara visualitzem els eixos i la graella i situem els les barres lliscants com la imatge següent:

r

A continuació a la línia d'entrada definim els 4 vèrtexs del rectangle:

A=(0,0) B=(a,0) C=(a,b) D=(0,b)

I amb l'eina polígon dibuixem el rectangle ABCD i a les seves propietats el pintem de blau, etc.

Ara ja podem comprovar com variant els valors d'a i b, es modifica el rectangle

Amb l'eina de text t escrivim el primer: Quina és la superfície del rectangle ?

Pel segon escrivim " " + a + "X" + b + " =" observeu que aquest text té cinc parts ajuntades amb el signe +. A la pestanya Posició seleccionem com a Punt origen C

I pel tercer text posarem " " + (a b) + " quadradets" on la part central entre parèntesi ens dona el producte d'a per b ja que al GeoGebra, com en àlgebra, l'inexistència de signe entre variables s'interpreta com a multiplicació.

Per tal d'amagar o mostrar aquest darrer text amb el resultat, toquem l'eina casella amaga mostra i a la finestra que apareix escrivim la llegenda i seleccionem el text3 anterior:

vols veure

La construcció com la tenim ara ja és operativa i segurament ja serviria a classe, explicarem però les possibilitats d'incorporar-hi animació:

Proveu primer de clicar amb el botó dret sobre els punts lliscants i triar Animació activada

animacio activada

Per controlar millor la velocitat de l'animació, hem optat per crear la nova variable velocitat amb l'eina punt lliscant:

punt lliscant

i dins l'interval de variació de 0 (parat) a 2 (molt ràpid)

propietats velocitat

Llavors a les Propietats d'a, pestanya Punt lliscant indiquem com a velocitat de l'animació d'a la variable velocitat

velocitat d'a

i pel punt b també però sumant una quantitat petita 0.2 per tal que no es repeteixin les mateixes parelles de valors d'a i b cosa que passaria si canvièsin exactament a la mateixa velocitat.

velocitat b

I amb això s'ha completat la construcció.

Com a exercici, es proposa en aquest cas, de que expresseu amb una intervenció al fòrum la vostra opinió i valoració de la utilitat pràctica d'aquesta construcció.


Inici
Tots els applets són creats amb GeoGebra
Creative Commons License .
Material preparat per Enric Brasó i Campderrós
Juny 2010