Curs de GeoGebra per primària

acggeogebra
«A la pàgina principal

 

El moviment de gir.
Els triangles són la meitat del paral·lelograms.

Veurem ara, amb un exemple senzill que construirem pas a pas, com les eines de transformació de figures o imatges combinades amb els punts lliscants permeten construccions interessants:

La construcció que farem és la següent:

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Per començar es construeix el triangle.

Amb l'eina punt mig assenyalem el punt mig d'un costat p

A continuació creem un punt lliscant marcant que sigui angle de 0 a 180º

alfa

I amb l'eina rotació rota assenyalem, amb l'ordre que ens indica:

  1. l'objecte per girar (el triangle)
  2. el centre de gir (el punt mig del costat)
  3. i l'angle (que indiquem α desplegant la casella de la dreta indicada, ja que aquest és el nom de la variable creada abans)

alfa

Per últim escrivim el text

text

a la pestanya Avançat i per tal que el text sols aparexi quan el quadrilàter ja està format (o casi) posem amb l'ajut un altre cop de les caselles desplegables de la dreta α < 180º

avançat

i animem (o no) el punt lliscant per tal que es mogui sol.


Exercici: Un trapezi és la meitat que un paral·lelogram

La proposta d'activitat consisteix en una construcció similar per explicar que un trapezi és la meitat d'un paral·lelogram

i que per tant la seva superfície és S = (Base major+ base menor) · altura / 2

Podeu veure feta aquesta construcció a la web d'en Manuel Sada

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/a6_trapeciob.htm

web que és recomanable de visitar detingudament http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/index.htm

 

 

 

 


Inici
Tots els applets són creats amb GeoGebra
Creative Commons License .
Material preparat per Enric Brasó i Campderrós
Juny 2010