Curs de GeoGebra per primària

acggeogebra
«A la pàgina principal

 

La translació

Aquesta activitat de nivell avançat consisteix en analitzar com està realitzada la següent construcció

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

En el navegador mateix feu Visualitza -> Passos de la construcció

Amb les fletxes de la part inferior de la finestra que s'obre aneu analitzant el que s'ha fet.

Al pas 6, hi ha un vector u d'A a B (que no és visible) que serveix posteriorment per la translació del triangle

El punt lliscant m que oscila entre 0 i 1, serveix per multiplicar el vector u i d'aquesta manera el vector m*u varia de 0 a u

Si us cal aclariments, pregunteu a través del fòrum.


Inici
Tots els applets són creats amb GeoGebra
Creative Commons License .
Material preparat per Enric Brasó i Campderrós
Juny 2010