Curs de GeoGebra per primària

acggeogebra
«A la pàgina principal

 

El projecte de treball és l’element amb el qual es conclou el curs. Té la finalitat que l’alumne/a apliqui els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. És indispensable per superar el curs.

Heu de redactar i enviar a la tutora o al tutor una proposta del vostre projecte i rebre’n el vist-i-plau.

Aquesta proposta ha de ser un esquema d’un conjunt d’activitats fetes amb el GeoGebra que formin part d’una unitat didàctica per a primària o l'ESO ha d’estar escrita en un document de text o de html. La proposta constarà de:

Quan la vostra tutora o el vostre tutor us indiqui el seu acord amb la proposta presentada, aquest serà el tret de sortida perquè el tireu endavant.

El projecte s’ha d’escriure en un document de text o de html.

 

 

 

LINKS

 

Escola italiana amb activitats de geografia, fraccions, lògica, teselacions, aritmètica, astronomia, simetries, etc.

http://splashscuola.altervista.org/esercizi/geogebra/geogebra_elementare.shtm

Daniel Mentrard

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/accueilmath.htm

Bernat Ancochea

http://geogebra.es/gauss/construcciones/index.htm

Pàgina francesa del wiki de GeoGebra

http://geogebra.uni.lu/en/wiki/index.php?title=Ecole_Primaire&redirect=no

Pagina anglesa del wiki de GeoGebra

http://geogebra.uni.lu/en/wiki/index.php/English#Mathematics:_Elementary_School

 

 

 


Inici
Tots els applets són creats amb GeoGebra
Creative Commons License .
Material preparat per Enric Brasó i Campderrós
Juny 2010