matemàtiques visuals


Aquesta web alemanya que té versió anglesa conté més de 50 exercicis i tutorials sobre fraccions, decimals i enters. Els exercicis que utilitzen el Geogebra són generats de forma aleatòria al tocar el botó i avaluats pel mateix programa amb el botó .

Paga la pena de mirar un a un els diferents exercicis per utilitzar els més ajustats a les nostres necessitats.

 

Destaquem per exemple:

 

Cal indicar quina part del collaret correspon a la fracció donada.
Cal escriure la fracció corresponent al nombre de perles liles respecte al total del collaret.

Suma de fraccions amb el mateix denominador.

 

Suma de fraccions amb denominador diferent

 

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions