matemàtiques visuals

Estadística univariant

 

A Geogebra obriu el full de càlcul (Visualitza -> Full de càlcul)

Copieu les 30 dades que us corresponen a la columna A de la cel·la A1 a la A30

A la línia d'entrada escriviu                        GràficDePunts[A1:A30]

graficpunt

 

Trieu l'eina Allunya i feu clics a la zona gràfica fins visualitzar els punts

allunya

 

Aneu a Opcions -> Configuració -> Zona Gràfica

 

A l'eix X mostreu les opcions

eixx

 

A l'eix Y desmarqueu la casella per tal que no es mostri

 

A la pestanya Graella

 

graella

 

Feu una valor variable anomenat amplada amb l'eina punt lliscant

puntlliscant

 

opcions punt lliscant

 

 

A la línia d'entrada escriviu DiagramaDeBarres[a1:a30,amplada]

 

diagrabarres

 

Comproveu com fent lliscar la variable ampliada canvia el gràfic

canvi

 

A la cel·la B1 escriviu el text Mitjana i a la cel.la C1 la fórmula =Mitjana[A1:A30]

mitjana

 

A la línia d'entrada escriviu MitjanaCentreGravetat=(C1,-10)

cg

 

un cop veieu el punt que heu creat feu clic sobre seu i amb el botó dret trieu propietats

pro

 

a la finestra de propietats marqueu la casella Mostra etiqueta i el desplegable Nom

etiq

 

A la pestanya color poseu-lo de color vermell (o un altre)

 

A la cel·la B2 escriviu el text DesviacioTípica i a la cel.la C2 la fórmula =DesviacióEstàndard[A1:A30]

des

 

Ompliu les cel·les B4, B5, C4 i C5 així

suma

 

 

A la línia d'entrada escriviu MmenysD=(C4, -20)

i també MmesD=(C5,-20)

Amb l'eina segment dibuixeu el segment entre aquests dos punts. Aquest interval conté aproximadament 2/3 de les dades.

23i

Seleccioneu tot aquest segment i pinteu-lo de color taronja (o un altre)

 

A continuació, calculeu els 5 valors per construir el diagrama de caixa al rang de cel·les B7 a D11

dades

Les fórmules són

=Mín[A1:A30]

=Quartil1[A1:A30]

=Mediana[A1:A30]

=Quartil3[A1:A30]

=Màx[A1:A30]

 

Ompliu amb -30 la columna D de D7 a D11, seleccioneu C7:D11 i amb el botó dret feu Crear->Llista de punts

Poseu les llegendes dels 5 punts. Dibuixeu 2 segments, l'interior el feu més ample.

Ha de quedar

 

final

 

El resultat ha de ser com aquest que també podeu descarregar aquí

 

Aquest és un applet de Java creat amb el GeoGebra des de www.geogebra.org, sembla que no teniu instal·lat el Java, si us plau, visiteu www.java.com

 

Per les dades de partida podeu fer servir els conjunts generats aleatòriament amb el full de càlcul:

     dades.ods        dades.pdf

 

 

 

 

 

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions