matemàtiques visuals


La campana de Gauss

La distribució normal o distribució Gaussiana és una funció que descriu el comportament d'una variable aleatòria aplicable en moltes situacions.

 

En aquest applet, l'àrea verda és la probabilitat entre A i B de la distribució normal de mitjana μ i desviació típica σ.

Movent els punts M i P s'ajusta la mitjana i la desviació tipus, i llavors movent A i B s'ajusten els extrems de la probabilitat cercada.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Tradicionalment els exercicis s'han fet utilitzant taules com aquesta.

 

Els fulls de càlcul també disposen de la funció DISTNORM(valor; mitjana; desv.tipus; acumulat/no acumulat) i és possible utilitzar-los substituint les taules.

En aquest full de càlcul d'OpenOffice o d'Excel hi ha un exemple.

 

L'inconvenient, però, del full de càlcul és que no facilita el retorn intuïtiu del que s'està fent, aquest applet de GeoGebra permet el recolzament visual i interactiu.

 

 

 

Enric Brasó i Campderrós, Creat amb GeoGebra

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions