matemàtiques visuals

La funció logarítmica transforma el producte en suma

Mou els punts blau A i verd B al llarg de l'eix d'abcisses

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Per mitja del paral·lelogram s'ha posat un damunt l'altre els dos segments blau i verd que representen els logaritmes respectius realitzant d'aquesta manera ln(A)+ln(B)

El punt C és el que té logaritme aquest valor

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions