matemàtiques visuals

Les funcions trigonomètriques inverses

Aquests 3 applets de Geogebra estan pensats per, mitjançant l'experimentació i l'observació, arribar a trobar la gràfica, el domini i el rang de les funcions arcsin, arccos i arctan.

 

Cal conèixer prèviament les gràfiques del sinus, cosinus i tangent, també el concepte de funció inversa i la idea que la seva gràfica és simètrica respecte la recta y=x de la gràfica de la funció. Per últim cal recordar que per definició els valors del domini d'una funció sols poden tenir una imatge.

 

Aquest és un applet de Java creat amb el GeoGebra des de www.geogebra.org, sembla que no teniu instal·lat el Java, si us plau, visiteu www.java.com

 

Arxiu per descarregar i treballar en local asin4.ggb

Arxiu per descarregar i treballar en local acos4.ggb

Arxiu per descarregar i treballar en local atan4.ggb

 

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions