Recursos

Portals web adreçats a col·lectius professionals

La web dels EAP

La web dels CREDA

Intranet d'assessorament psicopedagògic i orientació (cal estar registrat)

Portals web amb recursos per a tutors/es

Web d'acció tutorial

Web de recursos per a l'orientació

Educaweb

Eines TIC per a l'educació

Zona Clic

Diversitat i necessitats educatives especials

Recursos per a psicopedagogs

Eines psicopedagògiques

Recursos per a mestres

De mestr@ a mestre/a

El safareig

Xarxa de competències bàsiques

Learning objects

MERLOT: recursos educatius multimèdia per a ensenyament i aprenentatge en línia

Apple Learning Interchange 2006

Gateway to 21st Century Learning Skills

Educació especial

The European Agency for Development in Special Needs

Altres

Maltractament entre iguals a l'escola

 

Trobareu moltes altres adreces útils a l'apartat d'enllaços de la web dels EAP

Darrera actualització: desembre de 2006. puja