Carregar-se les cames al coll
Anar caminant
Estar amb el dogall al coll
Estar dominat, copromés
Estar amb l'aigua fins al coll
Trobar-se en situació desesperada
Estar fins a la nou del coll
Estar tip, cansat
Estar fins al coll
Estar cansat de suportar, tip
Ficar coll avall
Fer empassar
Jugar-se el coll
Assegurar plenament
Mentir pel coll
Mentir descaradament
No passar del coll
Sentir aversió
No sentir-lo ni el coll de la camisa
Parlar excessivament baix
Penjar-se al coll
Enllaçar amb els braços el coll d'algú
Portar a coll
Aguantar tot el pes d'una feina o responsabilitat
Portar sempre l'alforja al coll
Prevenir-se
Posar el coll
Esforçar-se
Posar el dogal al coll
Obligar a acceptar la voluntat d'altri
Posar-hi el coll
Esforçar-se al màxim
Rompre's el coll
Morir d'accident
Tenir a mig coll
Creure que és segura l'obtenció de quelcom
Tenir coll avall
Creure tenir segura una cosa
Tenir el coll moll
Ésser molt compassiu
Tenir el peu al coll
Vèncer a algú o vèncer les dificultats d'una feina
Tirar coll avall
Empassar-se
Tirar-se al coll
Abraçar-s'hi impulsivament
Tòrcer el coll
Morir
Trencar-se el coll
Morir d'accident