Aclucar els ulls
Tancar les parpelles
Anar l'ull al bou
Malfiar-se
Ballar l'aigua als ulls
Enlluernar per mitjà de reflexos
Caure a l'ull
Agradar
Caure la bena dels ulls
Desenganyar-se
Clavar els ulls
Mirar fixament
Cloure els ulls
Morir
Cloure l'ull
Adormissar-se
Deixar-hi els ulls
No cansar-se de mirar quelcom
Donar una ullada
Vigilar
Donar un cop d'ull
Vigilar
Dormir amb els ulls oberts
Vigilar
Entrar pels ulls
Captar l'atenció per mitjans visuals
Entrar per l'ull dret
Ésser agradable
Ésser curt de vista
Ésser miop
Ésser de l'ull del vent
Tenir llestesa, sagacitat
Ésser la nina dels ulls
Ésser la persona estimada
Ésser tot ulls
Mirar amb gran atenció
Ésser un ull de poll
Ésser insuportable
Estar fins als ulls
Estar cansat de suportar
Fer canalera els ulls
Plorar molt
Fer els ulls grossos
Tolerar
Fer l'ullet
Fer senyal a algú cloent un ull
Fer ull viu
Espavilar-se
Fer mal d'ulls
Suscitar impressió desfavorable
Fer-se'n un ull de la cara
Pagar car quelcom
Fer un acluca l'ull
Abaltir-se
Fer un pam d'ulls
Vigilar molt
Fer uns ulls com unes taronges
Obrir-los exageradament
Fer un ull de vellut
Apallissar
Menjar-se amb els ulls
Mirar àvidament
Mira de bon ull
Acollir amb simpatia
Mirar de cua d'ull
Mirar dissimuladament. Desconfiar
No perdre d'ull
Vigilar, estar alerta
No tenir cara ni ulls
Ésser impresentable
No tenir ulls per
No poder suportar veure
No tenir una creu per tapar-se un ull
No tenir res
No treure l'ull
Espiar
No veure-hi de cap ull
Sentir gran satisfacció
Obrir els ulls
Vigilar. Desenganyar-se
Obrir els ulls a la llum
Néixer
Passar els ulls
Llegir ràpidament per damunt
Passar per ull
Passar desapercebut
Picar l'ullet
Fer senyals tancant un ull
Plorar amb un ull
No doldre's gaire de quelcom
Posar el dit a l'ull
Fer-lo objecte de vigilància malintencionada
Posar els ulls
Fixar-se, enamorar-se
Quina ceba li fa coure els ulls?
De què es queixa?
Qui pogués plorar amb els seus ulls!
Dit amb enveja de qui es plany indegudament
Tancar els ulls
Assistir a algú en els darrers moments de la seva vida
Tancar els ulls
No voler saber o veure quelcom. Tolerar
Tancar els ulls a la llum
Morir
Tenir bon ull
Encertar
Tenir cop d'ull
Encertar. Tenir bon aspecte
Tenir els ulls al clatell
No saber veure el que és patent
Tenir mal ull
No encertar
Tenir pa a l'ull
No veure allò que és patent
Tenir pega als ulls
No veure-hi clar
Tenir ulls a la cara
Veure-hi clar
Tenir una bena als ulls
No saber veure el que és patent
Tenir una lleganya a l'ull
No veure clar un afer
Tenir un ull de poll al cervell
No tenir prou seny
Tirar-se terra als ulls
Perjudicar-se un mateix
Treure la bena dels ulls
Desenganyar
Treure's els ulls
Criticar-se, ofendre's mutuament
Veure de bon ull
Aprovar, simpatitzar
Veure de mal ull
Desaprovar
Veure els ulls verds
Passar un gran destret