El BMS

El BMS (Butterfly Monitoring Scheme) és un mètode que des de mitjans dels anys setanta s'utilitza per avaluar els canvis que es produeixen en les poblacions de papallones diürnes. Aquest mètode, ideat per estudiosos anglesos, s'aplica actualment en diversos països europeus, i a Catalunya funciona des de l'any 1994 coordinat des del Departament de Medi Ambient.

El BMS (a Catalunya anomenat CBMS) basa el seu funcionament en l'existència d'un seguit de punts de recollida de dades sobre l'abundància de papallones. Les dades de cadascun dels punts integrats a la xarxa del CBMS s'obtenen setmanalment, de març a setembre (30 setmanes), gràcies als recomptes de les papallones que s'observen al llarg d'un itinerari, sempre el mateix. En aquests itineraris, que estan dividits en seccions que acostumen a correspondre a hàbitats diferents, es fa un recompte de les papallones que estan a una distància de 5 m per davant i al costat de l'observador, el qual passeja a una velocitat constant. Els itineraris tenen una longitud que oscil·la entre els 2 i els 4 km i es realitzen al matí i sempre que el temps sigui adequat: no són vàlids per una nuvolositat superior al 50% i per un vent superior a força 4 de l'escala de Beaufort.

Les dades obtingudes en cadascun dels itineraris són anotades en fulls especials de seguiment on s'hi fa constar per a cada espècie el nombre d'individus observats en cadascuna de les seccions. També s'hi anoten totes aquelles observacions que puguin ser d'interès: sexe dels individus observats, ovoposicions, comportaments, fecundacions,... En el cas d'espècies difícils d'identificar a distància s'anota únicament el gènere.

Aquestes dades permeten, al final de la temporada, obtenir per a cadascun dels transectes i per a cada espècie un índex anual d'abundància. Aquests índexs ens serveixen per anar assolint els objectius finals d'aquest programa de seguiment que són, d'una banda, proporcionar informació dels canvis que a nivell del nostre país pateixen les poblacions de papallones diürnes i, per tant, detectar-ne les tendències, i de l'altra, i a nivell local, poder conèixer els motius que són causa d'impacte sobre les poblacions de papallones.

Actualment (any 2001) hi ha integrats a la xarxa catalana del BMS 59 itineraris, tres dels quals a la comarca del Berguedà.
 

pàgina inicial  itineraris BMS