hespèrids
Les papallones de la família dels hespèrids es caracteritzen per tenir un vol viu, sovint arran de terra, per ser de mida petita, i per tenir unes antenes clarament separades. El seu tòrax és robust i, en general, són de colors discrets, apagats. Aquesta característica, unida a la de la petita mida, fa que sovint passin inadvertides. Als Països Catalans podem trobar al voltant de 25 espècies d'hespèrids, algunes d'elles de difícil classificació. g.Pyrgus

Spialia sertorius

Carcharodus alceae

Erynnis tages

Thymelicus sylvestris

Thymelicus lineola

Hesperia comma

Ochlodes venatus

 

pàgina inicial  llistat d'espècies