Tomares ballus

 

 
Juntament amb Callophrys rubi, aquest licènid és l'únic que presenta la part inferior de les ales posteriors de color verd, la qual cosa fa que la seva identificació, quan està parat, sigui realment fàcil. La diferència entre les dues espècies rau en el fet que en el cas de C. rubi tant les ales anteriors com les posteriors són verdes per la seva cara inferior i en canvi en T. ballus la cara inferior de les ales anteriors és de color ataronjat i coberta de punts negres que caracteritzen molts licènids. En aquesta espècie el dimorfisme sexual és patent: el mascle, de mida més petita, és d'un color marronós gairebé uniforme per la seva cara superior, i en canvi la femella alterna el color marró amb el carbassa. La Tomares ballus pot ser observada en zones obertes i seques (brolles), del sud de la comarca, on possiblement trobem un dels seus límits septentrionals de distribució.
És una espècie univoltina, les larves de la qual s'alimenten d'una gran varietat de lleguminoses.
pàgina inicial  llistat d'espècies  licènids