Apatura ilia

 

L'Apatura ilia és, com molts dels nimfàlids, una papallona molt vistosa i impossible de confondre un cop s'ha observat amb detall. Els mascles es caracteritzen pels reflexos violacis que emeten les escames de la part superior de les ales quan hi incideix la llum del sol, cosa que no passa amb les femelles que són d'un color bru fosc. En tots dos sexes observem unes clares taques negres anellades de taronja, una en cada ala, i unes franges blanques discals, les de les ales anteriors discontínues. Pel revers tots dos sexes són semblants, amb franja blanca postdiscal i amb una taca negra a cada ala, les de les posteriors amb un anell complet de color taronja i només envoltades parcialment les de les anteriors. El color general en aquesta cara de les ales és més clar que el que observem a l'anvers i alterna ocres i taronges amb tonalitats vinoses i olivàcies.
La papallona dels salzes viu en ambients forestals, especialment en boscos de ribera rics en salzes, trèmols i pollancres les fulles dels quals utilitzen les larves per al seu nodriment. Els adults acostumen a romandre sobre els arbres i se senten fortament atrets per les olors d'excrements, de fruita podrida, dels exsudats de la fusta acabada de tallar, de substàncies alcohòliques i de derivats del petroli.
És una espècie present al nord del Principat, a la Catalunya Nord i a Andorra, amb dues generacions, una pel mes de juny i l'altra a l'agost-setembre.
 
pàgina inicial  llistat d'espècies  nimfàlids