Pieris brassicae
(papallona de la col)
 

La papallona de la col és una de les papallones més freqüents a la nostra comarca, i del nostre país, sovint vora els horts, on les larves s'alimenten de crucíferes (cols, raves, col-i-flors, naps), però també freqüent allà on hi hagi espècies d'aquesta família de plantes. Degut, però, al fet de ser una espècie migradora, podem observar-la arreu, fins i tot en punts elevadíssims. Tant mascles com femelles són de bona mida, cosa que permet distingir-los al vol de les altres espècies del gènere Pieris que trobem a la comarca. Els mascles són blancs, amb el marge apical de les ales superiors de color negre; les femelles, d'un color més cremós, a més a més del marge negre, presenten, en aquestes ales, unes taques negres que permeten distingir-les dels mascles.

Les erugues, que apareixen en gran nombre sobre les plantes hoste, sovint causen plagues que poden malmetre les collites.

La papallona de la col és una espècie que podem observar de març a octubre, en una successió de vàries generacions.
 

ETIMOLOGIA

  • Pieris: de la regió grega de Pieria, lloc on nasqueren les muses i Orfeu.
  • Brassicae: del llatí brassica, col.

 
pàgina inicial  llistat d'espècies  pièrids