Erebia pandrose

 

L'Erebia pandrose és una de les papalones del gènere Erebia que no presenta pupil·la blanca en els seus ocels. En general les seves ales segueixen el disseny característic del gènere Erebia però amb menys contrast entre el color del fons i la banda postdiscal de la cara superior de les ales ja que en aquest cas el color ataronjat es va difuminant a poc a poc en el color marró clar general. Els ocels destaquen poc ja que es limiten a unes simples taques negres, en nombre de quatre en cadascuna de les ales anteriors i en nombre de tres i feblement marcats en les posteriors.
Pel revers hi ha un fort contrast entre les ales anteriors i les posteriors: en les primeres hi predomina el color carbassa, amb la costa i el marge extern grisencs, i en les segones la tonalitat dominant és la grisa.
Aquesta papallona, que al nostre país només apareix al Pirineu, es troba a les zones més enlairades de la comarca, per sobre dels 2.200 metres i apareix, en una única generació, a primers de juliol.
Els adults volen pels prats d'alta muntanya, principalment allà on el recobriment de l'estrat herbaci és baix i hi són abundants els rocs. Les larves s'alimenten de diverses espècies de gramínies (g. Festuca, g. Poa, g. Sesleria).
 
pàgina inicial  llistat d'espècies  satírids