Maniola jurtina

 

La Maniola jurtina és un satírid de mida mitjana abundant i freqüent a la nostra comarca. Els mascles són, per l'anvers, foscos, marronosos, amb un ocel al subàpex en cadascuna de les ales anteriors. Les femelles, però, tenen la cara superior de les ales més clara, amb la zona postdiscal de les ales anteriors d'un groc ataronjat que s'enfosqueix cap a la zona discal. Les zones basals i marginals són, com en els mascles, marronoses i com aquests presenten un ocel al subàpex de cadascuna de les ales anteriors. Pel revers les femelles també són més clares, amb una clara franja grogosa discal en les ales posteriors que contrasta amb el gris de les zones basals i postdiscals. Per contra els mascles tenen el revers de les ales posteriors d'un color marró grisenc uniforme amb dos ocels a la zona postdiscal, el més proper a la costa més gran i clarament destacat. El revers de les ales anteriors és similar en ambdós sexes, amb una predominança dels colors carbassa i amb un clar ocel negre de pupil·la blanca al subàpex.
És una papallona d'ambients ombrívols que trobem sovint dins les pinedes i en vorades de bosc. No obstant també pot ser observada en espais més oberts. És univoltina i la podem veure volar des de finals de maig fins a finals de setembre. Les larves poden alimentar-se d'una varietat important d'espècies de gramínies (g. Poa, g. Brachypodium, g. Agrostis, g. Cynodon ...).
És present a tots els Països Catalans.
pàgina inicial  llistat d'espècies  satírids