Neohipparchia statilinus

 

La N. statilinus és un satírid comú en zones del Berguedà situades per sota dels 1.500 metres on acostuma a aparèixer a finals de juliol, volant en una única generació.
Les seves ales, per l'anvers, són d'una coloració marronosa, més fosca en els mascles que en les femelles, amb una vora d'un color gris clar i amb dos grossos ocels en cadascuna de les ales anteriors i un de petit i situat prop de l'angle anal en les posteriors. Els ocels són negres, amb pupil·la blanca els de les ales anteriors i anellats d'un color més clar que el general de l'ala, molt més evident en el cas de les femelles on l'anell ocre contrasta amb el negre de l'ocel i amb el marronós de l'ala. Entre els dos ocels de les ales anteriors hi podem observar dues característiques taques blanques. En els mascles la foscor de la cara superior, gairebé negra, fa difícil la visualització dels ocels i només, i de manera feble, s'observen les dues petites taques blanques que hi ha entre ells. Pel revers ambdós sexes són semblants, amb els dos característics ocels negres amb pupil·la blanca i anellats d'ocre en les ales anteriors i entre els quals s'observen les dues taques blanques, i amb una coloració més críptica en les ales posteriors, amb tons més grisencs a la zona basal que van adquirint tonalitats ocres a mida que ens acostem al marge. Una difusa línia de punts ocres en la zona submarginal, el darrer amb pupil·la negra, acaben per caracteritzar aquesta papallona.
És una espècie que podem observar arreu dels Països Catalans excepte a les Illes Balears, principalment en indrets secs, pedregosos, però amb vegetació arbustiva o arbòria propera. Les larves s'alimenten de gramínies dels gèneres Bromus, Festuca, Avenula, Dactylis, Koelleria, Nardus i Stipa.
pàgina inicial  llistat d'espècies  satírids